หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แนะนำฟีเจอร์ทำใบเสนอราคา (Quotation) สำหรับผู้เช่า Version 1.56.321

โพสต์แล้ว: อังคาร 30 เม.ย. 2024 5:36 pm
โดย mdsoft-support-m154
แนะนำฟีเจอร์ทำใบเสนอราคา (Quotation) สำหรับผู้เช่า Version 1.56.321

ปรแกรมบริหารจัดการตลาดนัด หรือระบบ MDRental นั้น เป็นโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัด ที่ช่วยจัดการข้อมูลการเช่า การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการวางจัดสรรพื้นที่ให้เช่า จองล็อคเช่า ได้อิสระ ทางทีมได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าเสมอมา นั้นเอง

ประโยชน์สำหรับฟีเจอร์นี้
โดยฟีเจอร์ทำใบเสนอราคา ช่วยให้ลูกค้าสามารถยื่นข้อเสนอกับผู้เช่า นี้ ก่อนที่จะยินยอมทำข้อมูลสัญญาเช่าจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการขายและเช่า ช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบถึงรายละเอียด ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับทางตลาดนั้นเอง อีกทั้งเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าในเรื่องการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถติดตาม ระบบบริหารจัดการพื้นทีให้เช่า
ฟีเจอร์อื่นๆของระบบเช่า MDRental ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=oocHibO ... W9zKzfspFs

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
https://www.mdsoft.co.th/contact.html