รับ สมัครงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัญชี (Part-Time)
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัญชี (Part-Time)
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบัญชี (Part-Time)

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ให้ คำปรึกษาแนะนำเเละตอบคำถามระบบบัญชี ทั้งรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับ โปรแกรมที่พัฒนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครมาจริง ๆ

- เพศหญิงและชาย

- การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาบัญชี

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เรียนรู้งานได้เร็ว

- ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

จันทร์ ถึง เสาร์ (ทำงานอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์) เวลา 10.00-19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา