รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Support การใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า (Helpdesk)
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Support การใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า (Helpdesk)
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Support การใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า (Helpdesk)

ข้อมูลตำแหน่งงาน

- แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ด้าน Software

- ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า

- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับทีมที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาด้วยโทรศัพท์ หรือ Remote ไป Support ให้กับลูกค้า

- ตำแหน่งนี้ เป็นพื้นฐานสำหรับทำตำแหน่ง BA ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย

- จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีใจรักงานด้านบริการ

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน

- มีไหวพริบดี

- ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา