รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
ปิดรับสมัครชั่วคราว

ข้อมูลตำแหน่งงาน

  • ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม ติดตาม จัดเตรียมเอกสารต่างๆของบริษัทฯ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนฝ่ายต่างๆ สนับสนุนงานโปรเจค
  • จัดเตรียมสินค้า รับสินค่า ผู้ช่วยตรวจนับสินค้า
  • ช่วยดูแลสื่อเว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศไม่จํากัด / อายุระหว่าง 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความกระตือรื้อรน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อาธิเช่น Microsoft Office

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน

สถานที่

โครงการ BIZ พัฒนาการ-อ่อนนุชตัดใหม่

ปิดรับสมัครชั่วคราว