รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบ l PRODUCT DEVELOPMENT & UTILITY ENGINEER
รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบ l PRODUCT DEVELOPMENT & UTILITY ENGINEER
รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบ l PRODUCT DEVELOPMENT & UTILITY ENGINEER

ข้อมูลตำแหน่งงาน

- CAD 2D/3D Design and Performance Test Products
- CAM 2.5D
- P&ID
- Temperature uniformity service (on-site) (learning path)
- Process heating trainer (pre-sales / after-sales) (learning path)
- Advance video training and web-based training material (learning path)
- Basis heat/flow engineering analysis via CFD (learning path)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 18-35 ปี
- วิศวกรมเครื่องกล พลังงาน หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
- มีความกระตือรื้อร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถรถยนต์และปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

เงินเดือน

18,000 - 2X,XXX

วันทำงาน

-

สถานที่

49 ซอนล้วนเจืออนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพฯ
(GPS : 13.6699699,100.6017869)


สวัสดิการพนักงานประจำ

1. โบนัสประจำปี นายจ้างจะพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 ปีเป็นต้นไป โดยจะจ่ายในวันสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้ จำนวนเงินโบนัสที่ลูกจ้างจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างและผลประกอบการของกิจการ
2. คอมมิสชั่นจากการขายโฮสติ้ง
3. คอมมิสชั่นจากการฝึกอบรม คิดเป็นสัดส่วนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมนั้นๆ
4. ประกันสังคม
5. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มของ AIA
6. กีฬาประจำสัปดาห์
7. เสื้อบริษัท
8. ทำงานครบ 3 ปีพนักงานมีสิทธิ์ถือหุ้นบริษัทได้
9. ทำงานครบ 3 ปี นับจากปีที่ 3 เป็นต้นไปสามารถทำงานที่บ้านได้ อาทิตย์ละ 1 วัน ในปีถัดไปวัน ทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ 1 วัน
10. การลาเนื่องจากการสะสมวันลา ลูกจ้างสามารถทำงานเพื่อสะสมเป็นวันลาได้ จะต้องไม่เกิน