ระบบ CRM โปรแกรม MDCRM สำเร็จรูป
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรม MDCRM สำเร็จรูป เป็น ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเมอร์ รีเรชั่นชิป แมเนจเม้นท์) คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า ,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์ในทางที่ดีกับเรา แล้วก็ลูกค้านั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ซึ้งถึงสถานะความผูกพันธ์กับลูกค้าได้นั้น เราก็ต้องอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

Feature การทำงานของระบบ

Lead บันทึกการติดต่อลูกค้า
บันทึกข้อมูลหัวข้อที่ลูกค้าสนใจ ทั้งรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อ กำหนดทีมงานผู้ดูแลเพิ่มได้ตามความเหมาะสมที่ลูกค้าสนใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าได้ทำการติดต่อเข้ามา และยังเชื่อมต่อข้อมูลส่งไปยังทีมงานขายเพื่อเข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินการติดตามลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานข้อมูล Lead ได้อีกด้วย
Lead
Customer
ระบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
มีระบบ Opportunity โอกาสด้านการขาย ทีมขายสามารถกดดำเนินการ โอกาสด้านการขายได้จากข้อมูล Lead เมื่อลูกค้าเจ้านั้นๆ  มีโอาสที่จะเกิดการซื้อขายมาก ระบบก็จะนำข้อมูลผู้ติดต่อมาสร้างเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าให้อัตโนมัติเก็บเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อได้ ในกรณีที่ ลูกค้านั้นๆ เป็นในรูปแบบของบริษัท และมีการติดต่อจากหลายแผนก สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด และยังมีปุ่มเมนูลัดภายในหน้าลูกค้าแสดงให้เห็นข้อมูลมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่ มีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วกี่ครั้ง สะดวกต่อการเรียกใช้งานเป็นอย่างมากและข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า สร้าง Tags เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม Business Sector มี Shortcut เชื่อมโยงระหว่างเอกสาร (Function การทำงานที่เกี่ยวข้อง) จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ และประวัติการติดต่อกับลูกค้าที่ Log note (ข้อมูลการติดต่อ) มีส่วนเก็บข้อมูลต่างๆ เก็บคะแนน ของผู้เข้าร่วมสัมนาในแต่ละครั้ง
Calendar นัดหมาย Meetings
การแสดงผล Calendar สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ มีส่วนสำหรับส่งอีเมลเชิญนัดหมาย สามารถ Search หาข้อมูลลูกค้าได้ สามารถเข้าดูตารางนัดหมายของแต่ละบุคคลหรือทั้งหมดได้ในแต่ละวันผู้ใช้งานแต่ละท่านมีประชุมที่ไหน มีทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนการทำงาน
Calendar
Pipeline
Pipeline
สามารถดูข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่มีโอาสทางด้านการขายที่เพิ่มเข้ามา โดยจะแบ่งเป็นแต่ละ state ชัดเจนซึ่งสามารถสร้างเพิ่มได้ตามความต้องการเสริมให้การติดตามลูกค้านั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Next Activities
เป็นส่วนติดตามโอกาสในการขายสินค้า/บริการ ระบุ รายได้ และ เปอร์เซนต์ที่จะได้งาน มีแถบแสดงสถานะต่างๆ เช่น แถบสีกำหนดระดับลูกค้า และกลุ่มธุรกิจ เมื่อทำการติดต่อกับลูกค้า สามารถกำหนด Next Activity ได้ว่าวันที่เท่าใดต่อไปจะมีการติดต่อกลับไป สามารถตั้งเป้าของการปิดโปรเจ็คลูกค้าได้ว่าจะปิดภายในวันที่เท่าไรด้วยเมนู Expected Closing และยังสามารถดูหน้าระบบได้ว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องติดตาม Next Activity อยู่ใน sate อะไรบ้าง ช่วยให้เราสามารถตามงานได้ครบถ้วนด้วย Log Activity และนอกจากนี้ในหน้าโอกาสทางด้านการขายของลูกค้าแต่ละท่าน จะมีปุ่มเครื่องมือรองรับในการสร้างใบเสนอราคาให้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการแก่ลูกค้าเพิ่มโอากาสทางด้านการขายเป็นอย่างมาก
Next Activities
Sales Orders
Sales Orders
รองรับการสร้าง Sale Order แบบมีเงื่อนไข เช่น ราคาขายไม่เท่ากัน หรือมีส่วนลด สามารถ Print ใบเสนอราคา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพร้อมแนบไฟล์ Sales Orders ให้อัตโนมัติ โดยสามารถบันทึกเทมเพจการส่งเมล สำหรับเรียกใช้ในการส่งครั้งถัดไปได้ ทั้งนี้ระบบทำการเก็บประวัติ Sale order ที่คอนเฟิร์มเป็น invoice แล้ว นอกจากนี้สามารถเรียกดูประวัติการซื้อบริการของลูกค้าแต่ละราย
CHANNELS ในองค์กร
ใช้สำหรับสื่อสารในบริษัท ประกาศข่าวสาร สามารถสร้าง Channels เฉพาะ Project ได้ ทั้งแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ และกำหนดสิทธิ์ของ Channels ได้ ช่วยเสริมด้านการทำงานร่วมกันแต่ละแผนกได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
CHANNELS
Mass Mailings
Mass Mailings (การส่งอีเมลให้กับกลุ่มลูกค้า)
ระบบ E-mail ช่วยในการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ โปรโมชั่นใหม่ ให้กับลูกค้า โดยส่ง E-mail ให้กับลูกค้าตาม mailing list ตาม Lead หรือทั้งหมด และยังมีระบบติดตามผลของการส่งเมล และสร้างเนื้อหาและรูปแบบจดหมาย เพิ่มคำบรรยายหรือกล่องข้อความได้ตามความต้องการ สร้างปุ่มลิงค์ที่เนื้อหาของจดหมายเพื่อเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ กำหนดหัวและท้ายของจดหมายได้ตามความต้องการ
Report (เรียกดูรายงานได้หลากหลายรูปแบบ)
ระบบรองรับการเรียกดูรายงานได้หลากหลายรูปแบบ คือรายงานแบบ Pivot View, Graph View - Bar Chart, Line Chart, Pie Chart ดูรายงานแบบเป็นเปอร์เซนต์ และดูรายงานสรุปประจำวันของ Sale
Report
Dashboard
Dashboard
เป็นการดึงข้อมูลที่ต้องการจะดูมาไว้ที่ Dashboard เพื่อที่จะได้เปิดดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายและเปิดดูได้ตลอด 
เรียกดูประวัติการขายสินค้า
ระบบ MDCRM สามารถเรียกดูประวัติการขายสินค้า ที่จะแสดงรายละเอียดข้อมูลขายอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ โดยสามารถเรียกดูได้จาก Order นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดู แบ่งตาม Products เพื่อดูว่าสินค้าไหนขายดี ขายไปเท่าไหร่ ได้อีกด้วย
Lead
Customer
สร้างโปรโมชั่น
สร้างคูปองเพื่อเป็นส่วนลดสินค้าแต่ละรายการได้ เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ลดเป็นจำนวนเงิน ลดเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตามที่ต้องการ หรืออาจจัดเป็นของแถม ของสรรมนาคุณ เื่อซื้อตามเป้าที่ได้วางไว้ เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดี
Import ข้อมูล
ข้อมูลตั้งต้นของระบบ รองรับการ Import ข้อมูลด้วยไฟล์ Excel ได้ แต่ต้องตรงตามรูปแบบที่กำหนดประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล
Calendar
Pipeline
จัดการ User 
รองรับระบบการสร้าง user ใช้งานโดยสร้างได้ตามชื่อจริง และยังสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละ user ได้อีกด้วย
Customer Approve
รองรับระบบหน้าเว็บไซต์แชื่อมกับระบบหลังบ้าน ในการสร้างข้อมูลค้า เมื่อติดตามความถูกต้อง เพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูลก่อนเปิดบิลขายป้องกันการสั่งผลิตสินค้าที่ไม่แน่นอนได้อีกเช่นกัน เลือกกำหนดได้ว่าลูกค้าท่านไหนได้รับอนุมัติหรือจะปฎิเสธ 
Next Activities
Sales Orders
MDCRM เชื่อมต่อกับ Line Application
รองรับการสร้างข้อมูลผ่าน Application Line โดยมีชุดคำสั่งแนะนำการใช้งานที่แสนง่าย สามารถกรอกข้อมูลเพื่อเปิดรายการคำสั่งซื้อผ่าน Line ระบบก็จะสร้างให้ที่ระบบ ERP เช่นกัน 

 


Video : แนะนำ Feature ระบบ CRM

 

สำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM หรือธุรกิจใหม่ที่ต้องเพิ่มลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ CRM และซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบ CRM เชื่อมกับระบบ ERP ทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ ระบบ CRM นอกจากนี้ยังมีบริกาณอื่นๆ เช่น ระบบ ERP CRM POS ระบบเว็บบอร์ด ออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณในยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผลงานที่ผ่านมาสามารถดูได้จากตัวอย่างลูกค้าของบริษัทซึ่ง สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odooพัฒนาระบบ CRM