ระบบโปรแกรม CRM สำเร็จรูป
ระบบโปรแกรม CRM สำเร็จรูป
ระบบโปรแกรม CRM สำเร็จรูป

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ระบบโปรแกรม CRM สำเร็จรูป CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ แมเนจเม้นท์) คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า ,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์ในทางที่ดีกับเรา แล้วก็ลูกค้านั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ซึ้งถึงสถานะความผูกพันธ์กับลูกค้าได้นั้น เราก็ต้องอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

Feature การทำงานของระบบ

Lead บันทึกการติดต่อลูกค้า
เป็นส่วนบันทึกข้อมูลเมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า กำหนดพนักงาน และทีมที่ดูแล ระบุ Rating ความต้องการของลูกค้า กำหนด Tag เพื่อจัดกลุ่ม เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน ระบบทำการส่งเมลไปยังคนที่ Follow เพื่อรับทราบข้อมูล และผู้รับผิดชอบ Lead ทำการติดต่อลูกค้า และมา Convert Lead เป็น Opportunity นอกจากนี้ยังสามารถรวม Lead ที่คล้ายกัน เป็น 1 Opportunity
Lead
Customer
ระบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
ส่วนจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า สร้าง Tags เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม Business Sector มี Shortcut เชื่อมโยงระหว่างเอกสาร (Function การทำงานที่เกี่ยวข้อง) จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ และประวัติการติดต่อกับลูกค้าที่ Log note (ข้อมูลการติดต่อ) มีส่วนเก็บข้อมูลต่างๆ เก็บคะแนน ของผู้เข้าร่วมสัมนาในแต่ละครั้ง
Calendar นัดหมาย Meetings
การแสดงผล Calendar ได้หลายรูปแบบ มีส่วนสำหรับส่งอีเมลเชิญนัดหมาย สามารถ Search ชื่อลูกค้า คำสำคัญได้ และแสดงข้อมูล planning งานของแต่ละ user รวมถึงงานของทุกคนที่ต้องการเห็น
Calendar
Pipeline
Pipeline
เป็นหน้าการติดตามสถานะของลูกค้าแต่ละราย ลูกค้าแต่ละรายที่ติดต่อเข้ามาอยู่ในสถานะ เมื่อ Convert ข้อมูล Lead เป็น Opportunity แล้ว ข้อมูลจะถูกแสดงในแถบเมนูนี้ มีส่วนกำหนด Activity ที่จะทำต่อไป
Next Activities
เป็นส่วนติดตามโอกาสในการขายสินค้า/บริการ ระบุ รายได้ และ เปอร์เซนต์ที่จะได้งาน มีแถบแสดงสถานะต่างๆ เช่น แถบสีกำหนดระดับลูกค้า และกลุ่มธุรกิจ เมื่อทำการติดต่อกับลูกค้า สามารถ Convert Next Activities เป็น Quotations เพื่อส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และมีส่วน Log Activity จัดการเกี่ยวกับการติดต่อกับลูกค้า
Next Activities
Sales Orders
Sales Orders
รองรับการสร้าง Sale Order แบบมีเงื่อนไข เช่น ราคาขายไม่เท่ากัน หรือมีส่วนลด สามารถ Print ใบเสนอราคา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพร้อมแนบไฟล์ Sales Orders ให้อัตโนมัติ โดยสามารถบันทึกเทมเพจการส่งเมล สำหรับเรียกใช้ในการส่งครั้งถัดไปได้ ทั้งนี้ระบบทำการเก็บประวัติ Sale order ที่คอนเฟิร์มเป็น invoice แล้ว นอกจากนี้สามารถเรียกดูประวัติการซื้อบริการของลูกค้าแต่ละราย
CHANNELS ในองค์กร
ใช้สำหรับสื่อสารในบริษัท ประกาศข่าวสาร สามารถสร้าง Channels เฉพาะ Project ได้ ทั้งแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ และกำหนดสิทธิ์ของ Channels ได้
CHANNELS
Mass Mailings
Mass Mailings (การส่งอีเมลให้กับกลุ่มลูกค้า)
ระบบ E-mail ช่วยในการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ โปรโมชั่นใหม่ ให้กับลูกค้า โดยส่ง E-mail ให้กับลูกค้าตาม mailing list ตาม Lead หรือทั้งหมด และยังมีระบบติดตามผลของการส่งเมล และสร้างเนื้อหาและรูปแบบจดหมาย เพิ่มคำบรรยายหรือกล่องข้อความได้ตามความต้องการ สร้างปุ่มลิงค์ที่เนื้อหาของจดหมายเพื่อเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ กำหนดหัวและท้ายของจดหมายได้ตามความต้องการ
Report (เรียกดูรายงานได้หลากหลายรูปแบบ)
ระบบรองรับการเรียกดูรายงานได้หลากหลายรูปแบบ คือรายงานแบบ Pivot View, Graph View - Bar Chart, Line Chart, Pie Chart ดูรายงานแบบเป็นเปอร์เซนต์ และดูรายงานสรุปประจำวันของ Sale
Report
Dashboard
Dashboard
เป็นการดึงข้อมูลที่ต้องการจะดูมาไว้ที่ Dashboard เพื่อที่จะได้เปิดดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายและเปิดดูได้ตลอด

 


Video : แนะนำ Feature ระบบ CRM

สำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM หรือธุรกิจใหม่ที่ต้องเพิ่มลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ CRM และซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบ CRM เชื่อมกับระบบ ERP ทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ ระบบ CRM นอกจากนี้ยังมีบริกาณอื่นๆ เช่น ระบบ ERP CRM POS ระบบเว็บบอร์ด ออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณในยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผลงานที่ผ่านมาสามารถดูได้จากตัวอย่างลูกค้าของบริษัทซึ่ง สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odooพัฒนาระบบ CRM