ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า หรือ โปรแกรมบริหารตลาดนัด ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่าหรือโปรแกรมบริหารตลาดนัด เป็นระบบที่ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือช่วยบริหารงานสำหรับธุรกิจให้เช่า...
จากกรณีนี้ เป็นกรณีของการตั้ง{--mlinkarticle=923--}Supplier Invoice{--mlinkarticle--} แล้ว และทำการตั้งจ่ายชำระหนี้ใน Supplier {--mlinkarticle=575--}Payment {--mlinkarticle--} ไปแล้ว...
ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน Odoo - ลัดขั้นตอนการขาย Quotation ไปรับชําระ ในขั้นตอนเดียว - เพิ่ม Tracking หน้ารายการส่งของ - ใบปะหน้ากล่อง และใบคุมรับสินค้าประจําวันให้บริษัทขนส่ง  -...
ในกิจการที่มี{--mlinkarticle=843--}การขายสินค้า {--mlinkarticle--}ที่เป็นการบริการต่าง ๆ ซึ่งสินค้าที่เป็นกาบริการโดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการให้บริการเป็นเวลานาน เช่น รายเดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี...
ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน OpenERP - รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, - ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย - ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - ใบแจ้งหนี้ - รายงาน ภงด. 3 - รายงาน ภงด. 53 - ใบวางบิล - ใบคำสั่งซื้อ (PO) - ใบรับแจ้งหนี้...
Features Odoo ฟีเจอร์ โอดู ในระบบ ERP (อีอาร์พี) มีอะไรใหม่ มาดูกัน   Features Odoo มีอะไรใหม่     สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Odoo 8 หรือชื่อเดิมคือ OpenERP นี้คือระบบ{--mlinkarticle=210--} CMS (Web...