วีดีโอออนไลน์ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร
สำหรับ ผู้เข้าอบรม สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดูวีดีโอได้ทันที
สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. สมัครสมาชิก
2. ชำระค่าบริการ บจก. เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ไทยพานิชย์ 235-231135-3
3. แจ้งการชำระเงิน E-mail [email protected]
4. เข้าสู่ระบบเพื่อรับชมวีดีโอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

VIP Odoo ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร แบบวีไอพี
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo เพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร  สำหรับ VIP Odoo
ขั้นตอนที่ 1.ทำการสมัครสมาชิก โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ www.mdsoft.co.th กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิก แล้วกด Submit เพื่อทำการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2.ชำระเงิน จำนวนเงิน 3,638 บาท ผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคาร บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ธนาคาร ไทยพานิชย์ 235-231135-3

ขั้นตอนที่ 3.แจ้งการชำระเงิน E-mail : [email protected]

ขั้นตอนที่ 4.รอการอัพเกรด User เป็น VIP Odoo บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd) แจ้งรายละเอียดทาง E-mail เพื่อทำการเข้าสู่ระบบได้ที่ www.mdsoft.co.th เลือกเมนู สินค้า คลิก VDO Odoo จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบจาก Username และ Password

**หมายเหตุ กรณีที่เป็น นิติบุคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ค่าบริการ ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,400 บาท

รายละเอียดเนื้อหาวีดีโอการอบรมแนะนำ Features odoo เพื่อการนำไปใช้ ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร มีดังต่อไปนี้
  - ภาพรวมในการทำงานของ Odoo
  - Company Setting
  - User & Employee
  - HR (Recrutiment Process), Attendance, Timesheet, Leave Managemant & Expense
  - การตั้งค่าในส่วนของการทำงานหลักในแต่ละส่วนงาน
  -->> Contacts, Charts of Account, Taxes, Terms of Payment, UOM, Products, Warehouse & Location
  - Workflow การทำงานของ Sales, Purchase, Inventory, Accounting
  - Project Management
  - MRP
  - Point of Sales
  - Odoo Online
  - Website

สิ่งที่ VIP Odoo จะได้รับ
  1. บริการ Support ตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd) ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทส่ง E-mail ยืนยันการเข้ารับชมวีดีโอ
  2. บริการดูวีดีโอออนไลน์ตลอดอายุการใช้งาน โดยสามารถดูได้เฉพาะวีดีโอครั้งล่าสุดหรือวีดีโอครั้งที่ท่านเลือกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เลือกดูวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 ครั้งที่ 15 ท่านก็จะสามารถเข้าดูได้เพียงวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 ครั้งที่ 15 เท่านั้น หากต้องการดูวีดีโอครั้งอื่นๆ ต้องทำการชำระเงินเพิ่มเท่ากับจำนวนเงินของแต่ละครั้ง