วีดีโอออนไลน์ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร
สำหรับ ผู้เข้าอบรม สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดูวีดีโอได้ทันที
สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. สมัครสมาชิก
2. ชำระค่าบริการ บจก. เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ไทยพานิชย์ 235-231135-3
3. แจ้งการชำระเงิน E-mail [email protected]
4. เข้าสู่ระบบเพื่อรับชมวีดีโอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Intro)
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

*** คำแนะนำสำหรับการรับชมวีดีโอ กรุณาเข้าสู่ระบบ

ดูวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 เพื่อการนำไปใช้ใน ERP ขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 1)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 2)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 3)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 4) 

อบรมแนะนำ Features odoo 9 เพื่อการนำไปใช้ใน ERP ขององค์กร   วีดีโอการอบรมแนะนำ Features Odoo 9 เพื่อใช้งาน ERP ในองค์กรออนไลน์ ได้ทำการรวบรวมมาให้คุณไว้ที่เดียวแล้ว
- ภาพรวมในการทำงานของ Odoo9   ขั้นตอนในการดูวีดีโอออนไลน์ 3 ขั้นตอนง่ายๆ
- Company Setting- User&Employee     1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- HR : Recrutiment Process, Attendance,  Timesheet, Leave Management&Expense     2. ชำระเงิน
- การตั้งค่าในส่วนการทำงานหลักในแต่ละส่วนงาน     3. แจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
>> Contacts, Charts of Account, Taxes,  Terms of Payment, UOM, Products, Warehouse & Location    
- Workflow การทำงาน Sales, Purchase,  Inventory และ Accounting   สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
- Project Management      E-mail : [email protected]
- MRP      Tel.      : 08-1619-857
- Point of Sales    
- Odoo Online   สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่
- Website       ลงทะเบียนอบรมแนะนำ Features odoo 9
- Q/A    
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม    

 

 - แนะนำเนื้อหา การอบรม Open ERP มีถึงเวอร์ชั่น 7 แต่เปลี่ยนเป็น odoo 8 ปัจจุบันเป็น odoo 9
- การเข้าใช้งานของฝั่ง admin
- การเข้าสู่ระบบ odoo 9 ฝั่งของ user การแก้ไขรหัสเข้าระบบ
- ภาษาที่สามารถที่ให้ในระบบ
- แนะนำโมดูลหลักๆของระบบ และแนะนำโมดูลย่อยๆของเมนูหลัก
- การเข้าใช้งานของฝั่ง User
- Admin การตั้งค่าของระบบมีสองที่ คือใน more ที่ app และ Setting การตั้งค่าของโมดูลหลักของระบบ
- หน้าเหมือน mail box เป็นการสนทนากันในองค์กร มีการแชทในองค์กร และการส่งข้อความพิเศษ
- โมดูล calendarปฏิทินตารางงานของพนักงานในองค์กร เพื่อใช่ในการนัดงาน
- การปรับมุมมองในการใช้งานของระบบ
- การอธิบายแท็บเมนูของ Manufactunng การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เป็นกราฟในแต่ละประเภทได้
- วิธีการกรองข้อมูลในระบบ
- การเชื่อมโยงข้อมูลลงในระบบ เช่น การเชื่องโยงการสแกนนิ้วมือในการเข้าทำงาน ออกงาน
- สรุปภาพรวมการทำงานของ odoo 9
- แนะนำเนื้อหา company Setting ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร(companies) และจะเชื่อมโยงกับข้อมูลที่หัวใบที่ปริ้นออกจากองค์กร การกำหนดสกุลเงินที่องค์กรใช้อยู่(currency) และตอบคำถามผู้อบรม
- อธิบายส่วนงานของ HR เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่นของ HR การสร้างของมูลพนักงาน HR: Recruitment Process
- อธิบาย Dashboard ของแต่ละโมดูล และการกรองข้อมูลในทุกแท็บเมนู การดึงข้อมูล Dashboard ที่มาอยู่ในหน้า
เดียว
- ส่วนของ Employee การ import ของข้อมูลพนักงาน การสร้างข้อมูลลงในระบบ สำคัญที่ HR Setting การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระดับการทำงานในองค์กร และตอบคำถามผู้อบรม ส่วนของโมดูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ user
- การสร้าง Departments กำหนดว่าฝ่ายนั้นอยู่ในแผนกใหน การแสดง Departments พนักงานที่อยู่แต่ละแผนก
- การกำหนด Job Position ก่อนสร้าง Departments
- การสร้าง Recruitment เชื่อมกับ Departments และ Job Position ขั้นตอนการรับพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร จะมีการเชื่อมโยงกับ โมดูล calendar เช่น การนัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ส่วนของ Contracts เชื่อมโยงกับ โมดูล Payroll ส่วนที่สำคัญ คือ sale and advantages และ Conditions : Conditions Based on เช่น การคำนวนประกันสังคม เป็นต้น ส่วน Duration หน้า Payroll สามารถสร้าง Employee Pay slips ของแต่ละคน เชื่อมกับบัญชีรับจ่าย
- แนะนำโมดูล Surveys สร้างแบบสอบถามแล้วส่งในลูกค้า คล้ายกับ google ฟอรม์ ส่วนของ Answers เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากลูกค้า
- โมดูเสริมของ Odoo ส่วนงานของ Attendance การเวลาเข้างาน เลิกงาน เเละสามารถวิเคราะห์ได้ ที่หน้า Attendance Analysis
- ส่วนของ Leads
- การลาของพนักงานว่าอยู่ในประเภทใหน การตั้งค่าภาษากลางที่ใช้ในองค์ เช่น การลาป่วย เป็นต้น การกำหนดให้ลาได้เท่าที่มีสิทธิ์ในการลา การซ่อนข้อมูลในระบบเเละการลบข้อมูลออกจากระบบเลย เเละจะมีบ้างข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับงานอื่นจะไม่สามารถที่จะลบข้อมูลได้
- การกำหนดวันลาที่สามารถลาได้กี่วัน โดยเข้าไปใน Allocation Request เเล้วสร้างวันลาเเละประเภทการลาว่าได้กี่วัน เเละต้องมีการอนุมัติจาก HR ก่อนถึงจะลาได้ การ Allocation Request วันลาสามารถกำหนดได้ทั้งเป็นรายคน เเละเป็นกลุ่ม
- การทำการลาของพนักงาน จะมีการเชื่อมกับ calendar เเละจะไปโชว์ข้อมูลที่ผู้จัดการเพื่อรอการอนุมัติการลา
- ส่วนของ My Expenses
- การตั้งค่าส่วนของ Accounting การกำหนดรอบปีภาษี
- ส่วน Chat of Accounts ให้ตั้งค่า เป็นบัญชี 5 หลัก ตามเเบบของไทย เรากำหนดได้คือหลักของการบัญชี ผังบัญชีของเเต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกัน สามารถ import จากผังบัญชีของเเต่ละองค์กร เเละตอบคำถามผู้อบรม หน้าของบัญชีจะมี Dashboard เเละรายงานงบต่างๆที่มีในองค์กร การสร้างภาษีซื้อ ภาษีขาย เเละการกำหนดการคำนวนภาษีอย่างไร การเเยกนอกรวมใน(ภาษาบัญชี)
- การสร้าง Payment Terms ยกตัวอย่างเเสดงสินค้าที่มีค่ามัดจำ ทำให้ต้องมีการจ่ายสองรอบ
- ส่วนของ Currencies ใช้อัพเดทเมื่อเปิดซื้อเเละเปิดขาย
- การสร้างข้อมูลของ Contacts สร้างข้อมูลเป็นบริษัทเเละรายบุคคล ต้องตั้งค่าที่ sales and purchase
- การสร้าง product ในโมดูล sale ส่วนของ units of measure การกำหนดหน่วยวัด เช่น เป็นชิ้น เป็นต้น การสร้างหมวดหมู่ของสินค้า การให้ระบบคิดบาร์โค๊ดให้ ส่วนของ Product Variants การ invoicing policy
- ส่วนของ inventory การสร้าง Warehouses เเละการสร้าง Locations
- ส่วนของ Reordering Rules เหมือนการจัดเตรียมเพื่อสั่งชื้อสินค้า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดหรือเมื่อสินค้าต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้ เเละส่วนของ Run Reordering Rules เปิดการสั่งสินค้า
- ส่วนของ Workflow PO= Purchase Order
- ส่วนงานของ Purchase การซื้อ การเปิด PO ส่วนของ Requests for Quotaion สามารถปริ้นเป็นใบเสนอราคาได้ เเละสามารถส่งอีเมล์ได้ PO มีผลกระทบกับ คลังสินค้า กับ บัญชี ส่วนของ Purchase Tenders การระบุรายงานที่เราอยากเปิด สามารถเปิด PO ได้หลายใบ การที่เราจะเสนอราคากับเจ้าใหนบ้าง
- ส่วนงานของ sale ส่วนของ Quotations ใบเสนอราคาจะปริ้นหรือจะส่งอีเมล์การได้ มีการเก็บรายงานใช้งานทุกอย่าง การเก็บ invoices
- ส่วนของ Pricelists การทำโปรโมชั่น มีการกำหนดราคาล่วงหน้าได้ มีสองส่วน
- Pricelists เวอร์ชั่น การกำหนดโปรชั่นล่วงหน้าในเเต่ละครั้ง เเละกำหนดช่วงของโปรชั่นตั้งเเต่วันเเรกถึงวันสิ้นสุดที่วันใหน
- Create การกำหนดหมวหมู่ใหนมาทำโปรโมชั่น
- การกำหนดว่าลดราคาเเบบใด
- ส่วนของ Project Managemant การตั้งค่าของ Project Managemant เหมือนการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเเผนงานว่าใครทำอะไรบ้างคนทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการติดตามงาน
- เเนะนำเนื้อหาช่วงต่อไป คือ MRP(การผลิต) ,Point of Sales (POS)
- ส่วนของ Point of sale การเก็บเครื่องโพสต์ เช่น พนักงานเซเว่นในการคิดงาน การตัดสต็อกของเเต่ละคลังสินค้า เครื่องเเต่ละเครื่องที่รับเงินจากลูกค้ามีหลายวิธี เช่น เงินสด เเละบัตรเเทนเงินสด ราคาขายสินค้า การทำส่วนลดสินค้า เวลาทำงานจะอยู่ที่โมดูลย่อยที่ Dashboard
- การตั้งเครื่องการขาย เเสดงหน้าขายที่อยู่ในเครื่องที่ให้หน้าร้าน การพักเซสชั่น เเละรับเซสชั่นอื่นก่อนได้ สามารถระบุชื่ออยู่ลูกค้าได้ การคิดเงินทอน เเละสามารถปริ้นใบเสร็จได้ เเละใบกำกับภาษีได้ โชว์การทำงานของ Sessions ว่าเครื่องเก็บเงิบเครื่องใดที่ยังไม่ปิดการขาย สามารถระบุว่าพนักงานคนใดทำงานอยู่เครื่องใด เเละมีการวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า เเละตอบคำถามผู้อบรม
- ส่วนของ Inventory
- ส่วน MRP การตั้งค่าของ MRP การทำงานของ Manufacturing Orders เเละส่วนของสายการผลิตในนี้จะมีจุดการผลิตอะไรบ้าง ระบุรอบการผลิต เเล้วมากำหนด Bill of Materials
- การสรุปเนื้อหาในช่วงเเรก เเละตอบคำถามผู้อบรม เเละเเนะนำเนื้อหาในช่วงต่อไป คือ Odoo online , Website
- การเเนะนำ Odoo 9 ตัวที่ใช้ในงานพัฒนา
- ส่วนของ CMS สิ่งที่เว็บไซต์ในปัจจุบันควรเป็น เเล้วเเนะนำการใช้งานของ Odoo ในส่วนของ admin เเละ User การเเก้ไขหน้าเว็บของ Odoo
- ส่วนของเว็บ E-commerce การทำงานหลังบ้าน มีการทำงานสอดคล้องกัน เเละมีการเชื่อมโยงกับ Odoo 9 ด้วย เชื่อมโยงกับส่วนของบัญชีเเละคลังสินค้า
- ส่วนของ admin การแก้ไขของเว็บ Odoo ได้ง่ายมากขึ้น
- ส่วนของ user ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
- ส่วนของ WebBoard เป็นเว็บที่เอาไว้ใช้ในการสนทนา
- ส่วนของ Web Live Chat จะเห็นเมื่อเข้ามาในเว็บเเล้วจะมีกล่องเเชทเพื่อขอความช่วยเหลือจาก admin
- ส่วนของ admin การกำหนดว่าพนักงานคนใดในองค์กรจะดูเเลในช่องใดบ้าง ทำเว็บให้เป็นภาษาต่างๆ
- สรุปเนื้อหา Odoo online , Website
- การตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม