วีดีโอออนไลน์ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร
สำหรับ ผู้เข้าอบรม สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดูวีดีโอได้ทันที
สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. สมัครสมาชิก
2. ชำระค่าบริการ บจก. เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ไทยพานิชย์ 235-231135-3
3. แจ้งการชำระเงิน E-mail [email protected]
4. เข้าสู่ระบบเพื่อรับชมวีดีโอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 2)
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

*** คำแนะนำสำหรับการรับชมวีดีโอ กรุณาเข้าสู่ระบบ

ดูวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 เพื่อการนำไปใช้ใน ERP ขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Intro)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 1)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 3)

วีดีโอ อบรม Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 (Part 4)

 

ช่วงเวลาของวีดีโอ Odoo9 วันที่ 24 กันยายน 2559 part2

00:00:26 การใช้งานระบบ Accounting ใน Odoo9 การสร้างผังบัญชี

00:02:33 เริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกกับระบบ Odoo9 และการติดตั้งโมดูลสำหรับการใช้งาน

00:04:30 หลังจากติดตั้งโมดูลแล้ว ระบบจะแสดงเป็นแถวเมนูการใช้งานให้ที่แถบเมนูด้านบน

00:05:30 การใช้งาน Dashboard

00:00:26 การใช้งานระบบ Accounting ใน Odoo9 การสร้างผังบัญชี

00:11:50 การตั้งค่า Taxes

00:14:57 การตั้งค่า Bank Account

00:18:30 การตั้งค่า Payment Term

00:22:46 การตั้งค่า Multi Currency

00:28:08 การใช้งาน Report ของงาน Accounting

00:33:18 การใช้งานและสร้างข้อมูลในเมนู Contracts

00:42:09 การสร้างข้อมูลหน่วยวัดสินค้า หรือ Unit Of Measure ในระบบ

00:58:02 การสร้างข้อมูลสินค้า (Products)

01:33:50 การตั้งค่าข้อมูลคลังสินค้า

01:42:09 การบันทึกข้อมูลสินค้าแบบยอดยกมา (Inventory Adjustments)

01:43:38 การสร้างข้อมูล Reordering Rules และการใช้งาน

01:50:44 การใช้งานระบบ Purchase Order และกระบวนการทำงานของระบบ