บริษัทที่ใช้ Odoo / OpenERP / MDERP

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บริษัท เจ.เอ็น.เค.อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จํากัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าใบมีดตัดอุตสาหกรรม และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสลิป ใบทอมสัน ใบพร้อม(กลม)  บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
  บริษัทการผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตข้อต่อ ระบบ OpenERP ที่พัฒนาให้ บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เป็นระบบที่พัฒนาตามการใช้งานภายในสำหรับงานบริการงานบุญฝ่าย sale (เซลล์) มีการติดต่อรับข้อมูลงานบุญต่างๆจากลูกค้า จึงมีการสร้างระบบ sale (เซลล์) เพื่อบันทึกข้อมูลและบันทึก contact (คอนแท็ค)...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายตู้แช่...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Nissin Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
บริษัท เซนิธ เบบี้ แคร์ จำกัด โรงงานผลิต อุปกรณ์สำหรับเด็ก ระบบ OpenERP ที่พัฒนาให้ บริษัท เซนิธ เบบี้ แคร์ จำกัด- โปรแกรมจัดการ Loading สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์- ระบบ Loading Log...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บริษัท เอ็ม ทู บี เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอ็ม ทู บี เทรดดิ้ง จำกัด  เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลว บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด Customize ระบบ ERP...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
บริษัท สิริกิตติรัตน์ จำกัด ธุรกิจผลิตรองเท้าหนัง   บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo