ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Acceptance testing
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Acceptance testing

     Acceptance testing มีชื่อเรียกหลายชื่อ ทั้ง User Acceptance Testing (UAT), end-user testing, Functional Test
ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบระบบแบบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirements)
เงื่อนไขที่นำมาใช้ในการทดสอบจะเป็นไปตามที่กำหนดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานกับทีมงานพัฒนาระบบ
จุด ที่แตกต่างของ Acceptance test กับการทดสอบระบบแบบอื่น คือ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ผลของการทดสอบจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเป็นสำคัญ
ผู้ใช้งานจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดกรณีที่จะทดสอบไปจนถึงสรุปผลการทดสอบ

ข้อดีของ Acceptance Testing
     - เป็นการยืนยันว่าระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ตกลงกันไว้กับระหว่างลูกค้ากับผู้พัฒนา
     - ลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของระบบ

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ Software Testing , ทำความรู้จัก Unit Testing


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo