บริการบนเว็บไซต์ หรือ Web Service
บริการบนเว็บไซต์ หรือ Web Service
บริการบนเว็บไซต์ หรือ Web Service
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     Web Service หรือ บริการบนเว็บไซต์ คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย การทำงานจะเป็นลักษณะการให้บริการ โดยจะเป็น Application ที่ถูกเรียกใช้งานจาก Applicationอื่นๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถใช้ภาษาที่พัฒนาได้หลายภาษา เนื่องจาก Web Service เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์ม หรือ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา วัตถุประสงค์ของ Web Service เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง Services ที่ถูกพัฒนาให้ได้มากที่สุด ซึ่งหน่วยงานที่เกิดจากการประสานงานของหลายฝ่ายที่จะพยายามสร้างมาตรฐาน ระหว่าง Web Service ได้แก่ Microsoft, IBM, Accenture, BEA Systems, Fujitsu ,Hewlett-Packard, Intel, Oracle, SAP ได้ประกาศการก่อตั้ง Web Services Interoperabilty Organization (WS-I) โดยอธิบายไว้ว่า WS-I เป็นองค์กรที่มุ่งที่จะสนับสนุน Web services interoperability ระหว่างแพลตฟอร์ม OS และภาษาโปรแกรมมิ่งต่างๆ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Services
- XML
- SOAP
- WSDL
- UDDI

สามารถสอบถามบริการจากทางบริษัทได้ที่ www.mdsoft.co.th/support

ที่มา http://alaska.reru.ac.th/text/webservice.pdf
ที่มารูปภาพ https://upload.wikimedia.org


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB