Features Fleet ของระบบ ERP บน OpenERP โปรแกรมจัดการบริหารจัดการยานพาหนะขององค์กร
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Fleet โปรแกรมจัดการบริหารจัดการยานพาหนะขององค์กรในระบบ ERP บน OpenERP 

 Features Fleet บน ระบบ OpenERP โปรแกรมจัดการบริหารจัดการยานพาหนะขององค์กร

 

    ระบบ ERP (อีอาร์พี) เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่หลายๆบริษัทนิยมนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับองค์กร ซึ่งภายในระบบ ERP ก็ประกอบไปด้วยความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การจัดการวัตถุดิบ หรือ การผลิต ด้วย MRP (เอ็มอาร์พี) เป็นต้น 


Fleet Management
แนะนำ Features Fleet บน ระบบ OpenERP


     Module Fleet Management (โมดูล ฟลีต เมเนจเม้นท์) โปรแกรมจัดการบริหารจัดการยานพาหนะขององค์กร ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลยานพาหนะ ณ วันที่ซื้อ เช่น รุ่นรถ,ป้ายทะเบียนรถ,พนักงานขับรถ,หมายเลขตัวถังรถ,จำนวนที่นั่ง,จำนวน ประตู,สีรถ,วันที่ซื้อ,ราคา,สัญญาซื้อขายต่าง ๆ,ระยะทางที่รถวิ่งว่ากี่กิโลเมตร ต่อวัน , บันทึกค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของแต่ละวัน และรถแต่ละคันว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใน 1 วัน, ค่าใช้จ่ายพวกซ่อมบำรุง, ดูต้นทุนของรถแต่ละคัน รวมไปถึง Contracts เช่นการต่อ ภาษีรถประจำปี พรบ ต่างๆ ถึงครบรอบเวลาการตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และยังสามารถ นำไป วิเคราะ Costs & Revenues ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ว่าควรใช้รถต่อไป หรือซื้อใหม่ หากรถคันดังกล่าวเกิดการชำรุด ดูวันหยดอายุ ของสัญญาต่างๆ 

     

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ ERP (อีอาร์พี) ใน Odoo (โอดู) กับการนำมาใช้ในธุรกิจด้านเกษตรการ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พีระบบ ERP (อีอาร์พี) ใน Odoo (โอดู) สำหรับหารบริการงานภายในธุรกิจขององค์กรTop 6 โปรแกรมระบบ ERP โปรแกรมสำหรับวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo