ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ (Website) กับเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ (Website) กับเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

     หลายๆคนอาจเคยได้ยินหรือรู้จักกับเว็บไซต์ (Website) แลเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) กันบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า Website กับ Web Application มีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้อะไรเป็นการแบ่งแยก

     เว็บไซต์ (Website) คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ที่ทำการเชื่อมโยงกันผ่านทาง Hyperlink ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน World Wide Web หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า Home page เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่บางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการก่อนจึงจะเข้าดูข้อมูลได้

ความแตกต่างระหว่าง Website กับ Web Application

     เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ต่างๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) อย่างอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)

     ซึ่งดูจากความหมายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้แน่ชัดว่าแตกต่างกันอย่างไร ความแตกต่างของเว็บไซต์ (Website) กับเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) อยู่ที่ปุ่มค่ะ แล้วปุ่มมันจะแตกต่างกันอย่างไรกันล่ะแต่พอได้ยินคำว่า Computation หรือ การคำนวณ หลายๆคนคงจะเข้าใจ โดยสำหรับปุ่มของเว็บไซต์ (Website) จะเป็นเพียงแค่โค้ด HTML ซึ่ีงไม่สามารถที่จะใช้ for วนลูป print "Hello World" หรือทำการคำนวณบวกลบให้เราได้ ซึ่งถ้าเราอยากให้ HTML สามารถที่จะ Computation สามารถที่จะทำงานได้มากกว่านั้นจะทำอย่างไร คำตอบคือการนำ Programming Language มาใช้ โดยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เช่น PHP เป็นต้น ทางบริษัทบริษัท เอ็ม.ดี ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ และพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP ซึ่งสามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579 ค่ะ

    

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด