โปรแกรมซอฟแวร์ส่วนขยายหรือส่วนเสริม Joomla Extension จูมล่า เอ็กเทนชัน
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โปรแกรมซอฟแวร์ส่วนขยายหรือส่วนเสริม Joomla Extension จูมล่า เอ็กเทนชัน

โปรแกรมซอฟแวร์ส่วนขยายหรือส่วนเสริม Joomla Extension จูมล่า เอ็กเทนชัน
โปรแกรมซอฟแวร์ส่วนขยายหรือส่วนเสริม Joomla Extension จูมล่า เอ็กเทนชัน


     ถ้าจะให้พูดถึงเว็บไซต์ระบบ Content Management System (คอนเทนท์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต้มส์) หรือ ที่เรียกกันง่ายๆว่า CMS (ซีเอ็มเอส) คือ ซอฟแวร์ที่ใช้สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริหารจัดการระบบของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์เช่น ชนิดตัวอักษรสีขนาดตัวอักษร การใส่รูปภาพวีดีโอสามารถที่จะอัพโหลดและปรับแต่งขนาด การแบ่งหมวดหมู่ การเพิ่มหรือลบเมนู และอื่นๆอีกมากมาย ที่ง่ายต่อการสร้างและบริหารจัดการทั้งหมดนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Code (โค้ด) หรือ Programming (โปรแกรมมิ่ง) ก็สามารถที่จะใช้ Web (เว็บ) ซีเอ็มเอสได้โดยไม่ยากนัก แต่ถ้าอยากได้ซอฟแวร์เพิ่มเติมเสริมให้กับเว็บไซต์ของเรานั้นจะต้องทำการติดตั้งเพิ่มลงไป หรือที่เรียกกันว่า Extension(เอ็กเทนชั่น) ถ้าจะพูด เอ็กเทนชั่น แล้วล่ะก็คงหนีไม่พ้นไม่พ้น Joomla Extension (จูมล่า เอ็กเทนชั่น) อย่างแน่นอนที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ

     Joomla Extension คือ โปรแกรมซอฟแวร์ส่วนขยายหรือส่วนเสริม ที่เพิ่มเข้าไปนอกเหนือจากระบบหลักของตัว Joomla (จูมล่า) โดยเอ็กเทนชั่นนั้นจะประกอบไปด้วย 3 อย่างด้วยกัน
     1. Module (โมดูล) คือ ส่วนที่ใช้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของตัวอย่างเช่น นาฬิกา บทความล่าสุด เป็นต้น โดยการวางตำแหน่งนั้นจะต้องกำหนด Position (โพซิชั่น)
     2. Plug in (ปลั๊กอิน) จะเป็นโปรแกรมเสริมเล็กๆที่เพิ่มความสามารถให้กับระบบเว็บไซต์ของเราที่มีอยู่เดิมก่อนแล้วโดยปลั๊กอินนั้น จะไม่มีการเลือกโพซิชั่นเหมือนโมดูล
    3. Component (คอมโพแนนท์) คือ เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้ง 2 ส่วนที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นโปรแกรมเสริมขนาดใหญ่ที่แยกออกมาจากตัวของจูมล่า ตัวอย่างเช่น Webboard (เว็บบอร์ด) เป็นต้น

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจูมล่า เอ็กเทนชั่น เป็นโปรแกรมส่วนขยายหรือส่วนเสริมที่มีความสำคัญกับเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัท เอ็ม.ดี ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ และ บริการพัฒนา Joomla Extension และหากใครสนใจอยากมีความรู้เพิ่มเติมด้านการเขียนคอมโพแนนท์ในจูมล่า ก็ยังมีการจัดอบรม อบรมการพัฒนา Component บน Joomla ด้วย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ [email protected], [email protected] หรือโทร 0816198579

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด