การเชื่อมต่อทุกบริการผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียวด้วย SSO หรือ Single Sign-On
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
การเชื่อมต่อทุกบริการผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียวด้วย SSO หรือ Single Sign-On
การเชื่อมต่อทุกบริการผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียวด้วย SSO หรือ Single Sign-On

ใช้ SSO หรือ Single Sign-On เชื่อมต่อทุกบริการผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียว

     ตามปกติแล้วการใช้งานระบบบริการต่างๆ ผ่านเครือข่าย internet (อินเทอร์เนต) ผู้ให้บริการจะนิยมให้ผู้ใช้สม้ครสมาชิกก่อนใช้บริการ ซึ่งโดยส่วนมากต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการระบุตัวตนหรือแยกกลุ่มของผู้ใช้บริการ และเพื่อความปลอดภัยของระบบ สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถือว่ามีความจำเป็น เพราะสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการต่อได้ แต่ในขั้นตอนของการสมัครบางครั้งก็ยุ่งยากต้องใช้เวลากรอกข้อมูล และหากผู้ใช้จำเป็นต้องใช้บริการหลายตัว ผู้ใช้จะต้องสมัครและเข้าสู่ระบบในแต่ละบริการ อาจทำให้ส่งผลเสียต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ เพราะฉะนั้นหากผู้ให้บริการต้องการให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้บริการต่างๆ จึงควรทำให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า Single Sign-On (ซิงเกิ้ล ซาย ออน) หรือ SSO (เอสเอสโอ)

     Single Sign-On หรือ SSO เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้จะใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ โดยไม่ต้องกรอกเข้าสู่ระบบอีก ข้อมูลของผู้ใช้จะเป็นข้อมูลเดียวกันในทุกๆ บริการ สำหรับเครื่องมือหรือ Software (ซอฟต์แวร์) ที่นิยมใช้ในการทำ Single Sign-On มีหลายตัว เช่น กลุ่มที่ทำงานผ่านโปรโตคอลอย่าง Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) และ Kerberos หรือวิธีการพื้นฐานที่ใช้คุ๊กกี้ (Cookies) นอกจากนี้แล้วอาจจะใช้มาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น OAuth, OpenID, OpenID Connect และ Facebook Connect เพื่อเพิ่มเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการทำ Single Sign-On จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา ซึ่งบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด มีประสบการณ์และทีมสำหรับการพัฒนาระบบ Single Sign-On โดยที่ผ่านมาได้ใช้เชื่อมโยงระบบบริการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหรือปรึกษาจากบริษัทฯ ได้ที่ 0816198579 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 19.00 น.

ประโยชน์ของ Single Sign-On

- ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการเชื่อมต่อบริการต่างๆ
- ผู้ใช้ไม่ต้องจำข้อมูลเข้าระบบและรหัสผ่านหลายๆ ตัว เพราะใช้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
- ผู้ให้บริการไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันในระบบบริการแต่ละตัว
- ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้กับบริการต่างๆ เพราะหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ทันที
- สามารถกำหนดหรือควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้จากทุกบริการได้ง่ายขึ้น
- ลดจำนวนการแจ้งลืมรหัสผ่านของระบบ เพราะใช้จากจุดเดียว

ตัวอย่างบริการที่ใช้ Single Sign-On

- บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
- บริการของกูเกิล (Google)
- บริการของไมโครซอฟต์ (Microsoft)

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด