ความรู้เกี่ยวกับภาษา XML : แนะนำภาษา XML
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

XML คืออะไร

            XML เป็นภาษาที่ถูกออก แบบขึ้นมาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถรองรับการเเลกเปลี่ยนได้หลายภาษา หากจะให้เข้าใจง่ายๆก็ยกตัวอย่างเช่น คนหลายชาติต่างภาษาเลือกที่จะทำการศึกษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาติต่างๆ เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง เเทนที่จะทำการศึกษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง เพราะหากสามารถเข้าใจภาษากลางเพียงภาษาเดียวเเล้ว ก็แถบจะสามารถสื่อสารได้กับทุกชาติ เพราะฉนั้น XML จึงเปรียบเสมือนภาษากลาง

ความเเตกต่างระหว่าง HTML และ XML

            HTML คือ ภาษาสำหรับเเสดงผลข้อมูล เพียงอย่างเดียว โดยไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นคืออะไร เช่น เเสดงข้อมูลเป็นตัวหนา ตัวเอน เป็นต้น XML คือ ภาษาสำหรับอธิบายข้อมูล และเก็บข้อมูลอะไร


โครงสร้างของภาษา XML

            ภาษา XML ไม่มีโครงสร้างกำหนดเอาไว้ตายตัวซึ่งก็ถือเป็นข้อดีของ XML ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ถึงเเม้ว่า XML จะไม่มีโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเเล้ว เเต่ XML ก็มีรูปแบบที่เป็นที่ตกลงกัน เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดูตัวอย่างได้จากโค้ดข้างล่างนี้1001มณีศรีเพ็ญบัญชี087-1245766 จาก Code จะเห็นว่ามีเครื่องหมาย < และ > เป็นตัวบ่งบอกแท็ก เมื่อมีการกำหนดเเท็กทุกครั้งจะต้องเริ่มด้วย Start Tags เช่น และจบลงด้วย End Tags ทุกครั้ง เช่น ส่วนข้อมูลที่อยู่ตรงการจะเรียนกว่า Element (สมาชิก)


กฏเบื้องต้นสำหรับการสร้างข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างของ XML

            1. ในการสร้างแท็กเเต่ลละครั้งจะต้องมีทั้ง เเท็กเปิดและเเท็กปิด เพื่อระบุขอบเขตของข้อมูล
            2. ในภาษา XML ตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่มีความเเตกต่างกัน เช่น... แบบนี้จะเกิดความผิดพลาด
            3. ในบางครั้งอาจมีลำดับชั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นควรระมัดระวังเรื่องของแท็กปิดและเเท็กเปิดให้ตรงลำดับชั้น เช่น001A33C03Auttaya Teeyut074-1454788
 
* สามารถสร้างเเท็กที่ซับซ้อนได้เท่าที่ต้องการ เพียงเเต่จะต้องปิดลำดับชั้นของเเท็กให้ถูกต้อง


สรุปความเข้าใจภาษา XML เบื้องต้น

            - ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C
            - รูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
            - ลักษณะของภาษาคล้ายกับ HTML
            - เป็นการออกแบบข้อมูลไม่ใช่การเเสดงข้อมูลออกมา
            - ไม่มี tag กำหนดล่วงหน้าตายตัว เพราะฉนั้นต้องกำนด tag ขึ้นมาเอง
            - โครงสร้างของภาษา XML คือ แท็กเปิด <>, แท็กปิด</> ,Element
สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ HTML5 Drag and Drop , HTML5 WebSockets

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB