ธุรกิจประเภทขายส่งโทรศัพท์ (ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

odoo 

    ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม ประกอบกิจการประเภทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบ odoo ที่พัฒนาให้ ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม

  • ขึ้นระบบ OpenERP ตามการใช้งานโมดูลมาตรฐาน
  • ระบบลัดขั้นตอนการขาย Quotation
  • ระบบเพิ่ม Tracking สินค้า
  • ระบบทำใบแปะหน้ากล่อง
  • สามารถแก้ไขใบ Purchase Order 
  • สามารถแนบใบเสนอราคาได้ทั้ง pdf และ JPG
  • ระบบ Purchase multi-currency
  • ระบบ Running customer number
  • รองรับหลายภาษา
  • รองรับหลายสกุลเงิน

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo