ตัวอย่างลูกค้าอบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง ครั้งที่ 7
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

     การจัด "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น การจัดอบรม OpenERP ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น Yamada Machine Tool (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทนำเข้าเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นและยุโรป, บริการ ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ควบคุม ติดตั้ง วางระบบ จัดการดูแล ตรวจสอบซึ่งโปรแกรมซอฟแวร์, วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน, บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด บริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง"

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม OpenERP